© 2018 by De Graaf & De Valk

De Graaf & De Valk

journalistieke consultancy

 

De Graaf & De Valk

 

De Graaf & De Valk is een journalistieke consultancy gericht op kennisdeling binnen organisaties. We houden een spiegel voor, stellen kritische vragen en blijven altijd confidentieel. De inzichten verwerken we tot een helder verhaal: een one pager, bondig rapport of lessons learned.

 

Onze aanpak werkt voor bedrijven die willen weten wat er speelt bij werknemers of stakeholders. Bedrijven die willen terugblikken om vooruit te kunnen. Bedrijven die willen luisteren, leren en verbeteren.

 
 
 
 
 

Producten

Interviews vormen de kern van onze aanpak. Wij spreken verschillende mensen uit de organisatie: van gesprekken op de werkvloer tot interviews in de boardroom. Eén op één, of in een groep. Zo voelen mensen zich gehoord en creëren we ruimte voor reflectie en nieuwe inzichten. Het proces is even belangrijk als het product.

Om verder te komen als organisatie is het van belang om te reflecteren, kennis te delen en essentiële vragen te stellen: wat hebben we gedaan, wat ging goed en wat kan beter?

 

Aan de hand van interviews met relevante spelers maken wij de lessons learned op en presenteren deze in een aantrekkelijk vormgegeven document, website of magazine dat intern of extern gedeeld kan worden.

Lessons Learned

Veel is te vangen in cijfers en grafieken, maar inzicht in het hoe en waarom vraagt om een kwalitatieve aanpak. Wij achterhalen wat mensen motiveert en waarom beleid wel of niet werkt.

 

Omdat niemand zit te wachten op het zoveelste dikke rapport leveren wij een bondig document op basis van interviews met relevante spelers. Inhoudelijk, goed leesbaar en makkelijk deelbaar.

 Rapportage

Wat speelt er in het bedrijf?

Hoe denken stakeholders over voorgestelde of ingezette veranderingen en strategieën?

 

Wij leiden gesprekken en focus groups met werknemers of stakeholders, waarbij we ruimte creëren voor reflectie en interactie. De resultaten presenteren we op een toegankelijke manier.

Learning Labs

Meer informatie over onze diensten en producten? Neem contact op via info@degraafendevalk.com 

Boards have yet  to find a way to  discuss corporate culture in a meaningful way

Board Leadership in Corporate Culture: European Report 2017 

Board Agenda & Mazars in association with INSEAD

Onze aanpak

1. Kritische blik

Door het stellen van scherpe vragen, goed te luisteren en het plegen van hoor en wederhoor halen wij het verhaal van een organisatie naar boven.

 

2. Onafhankelijk

Wij opereren als buitenstaanders in het bedrijf en kunnen daardoor los van gevestigde belangen het gesprek aangaan.

 

3. Open houding

Van junior salesmedewerker tot CEO, wij kunnen alle niveaus binnen de organisatie betrekken.

 

4. Heldere communicatie

Onze verhalen zijn to-the-point en prettig leesbaar. We vangen het grote verhaal en illustreren dat met sprekende voorbeelden.

 

5. Vertrouwelijkheid

Bedrijven kunnen ervan op aan dat wij strikt vertrouwelijk omgaan met verstrekte informatie.

A modern company leaves competitors in the dust through continuous innovation

Eric RIes, author The Lean Startup & The Startup Way

Wie zijn we

De Graaf

Julie de Graaf (LL.M) is een ervaren interviewer en sprak de afgelopen jaren honderden bekende en minder bekende Nederlanders. Zij leidde talloze journalistieke producties voor bedrijven, NGO’s en overheden. Met haar juridische achtergrond heeft zij grote kennis van - en interesse voor - corporate responsibility en corporate ethics.

De Valk

Eva de Valk (MA, MA) heeft ruime ervaring als journalist (NRC, NOS, DWDD). Zij was correspondent in Silicon Valley en schreef het boek Silicon Valley: Waar de toekomst wordt gemaakt. Eva geeft onder meer lezingen in het bedrijfsleven en treedt op als dagvoorzitter. Haar journalistieke vaardigheden en kennis van technologie en cultuur geven haar een unieke kijk op corporate innovatie.

&

De Graaf & De Valk werken samen met een team van ervaren vormgevers, fotografen, (eind)redacteuren en vertalers.

Contact

De Graaf & De Valk

Raamsteeg 2

2311 PL Leiden

info@degraafendevalk.com

Testimonials

"De evaluatie van Julie de Graaf resulteerde in een goed leesbaar document, dat we gebruiken om de keuzes die we als organisatie maken te onderbouwen. Zowel voor onszelf als naar buiten."

Marielies Schelhaas,

Algemeen Secretaris Unesco NL

"Julie de Graaf and Eva de Valk covered our 2018 Global Meeting. They did a great job capturing key points in their punchy and informative daily digests, followed by a substantive and beautiful online magazine that captured the highlights of the meeting while diving deeper into important discussions."

Heather Hamilton, 

Deputy Executive Director

Girls Not Brides 

"Eva de Valk wist tien jaar innovatie bij Deloitte Innovation B.V. te vangen in vijf inzichtelijke Lessons Learned, die intern en extern op grote schaal gedeeld zijn."

Ewout Bolhuis, 

Innovation Director Deloitte